NFOGMs flowprofiler (Norwegian)

NFOGM ønsker å vise profilene bak det gode arbeidet som gjøres i næringen ved å ha fem raske spørsmål med medlemmer av NFOGM.

 

Nr Navn
1 – Oktober 2018 Harald Drejer

Contact: Irene.Haugli@tekna.no
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Besøksadresse Dronning Mauds gate 15