Accomplishment awards (Norwegian)

NAVN ÅRETS BRAGDPRIS TILDELT DATO
Kjell Eivind Frøysa 2021 29.03.2022
Ole Øiestad 2020 18.03.2021
Eirik Åbro 2018 21.03.2019
Per Lunde 2017 16.03.2018
Morten Marstein 2016 23.03.2017
Maron Dahlstrøm 2015 10.03.2016
Arnstein Wee 2014 19.03.2015
Endre Jacobsen 2013 20.03.2014
Dag H Flølo 2012 15.03.2013
Håkon Moestue 2010 24.03.2011
Rolf Skatvedt 2009 19.03.2010
Sidsel Corneliussen 2008 19.03.2009
Steinar Fosse 2006 16.03.2007
Trond Folkestad 2005 23.03.2006
Reidar Sakariassen 2004 11.03.2005
Svein Neumann 2003 19.03.2004
Alf E Smørgrav 2002 20.03.2003

 

RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV BRAGD PRIS

1. Prisen deles ut av styret og bekjentgjøring skjer på årsmøtet.

Utdeling kan skje årlig, men annen frekvens kan bestemmes av styret.

2. Prisvinner må ha utført et arbeid innenfor faget fiskal måleteknikk som har vist igjen i nasjonal og fortrinnsvis også i internasjonal målestokk.

Arbeidet kan være både av teoretisk/eksperimentell karakter eller mer praktisk rettet mot uttesting/idriftsetting av utstyr.

Personell innenfor alle nivåer hos både oljeselskap, ingeniørselskap, leverandører, forskningsinstitutter og myndigheter vil kunne vurderes for å motta prisen.

3. Innsats over flere år vil kunne akkumuleres, som en del av en total vurdering.

4. Bragd Prisen vil bestå av en gave.