Temadag 2016

(1) Nesse Ø To recalibrate or not to recalibrate

(2) Laake Inger C Kracv til akkrediterte kalibreringslaboratorier

(3) Melkevik Ole-J Erfaringer med kompaktnormal

(4) Marstein M Corrections related to operation and calibration of liquid flow meters

(5) Olafsen B Måleutfordringer knyttet til tredjeparts oppkopling til eksisterende felt

(6) Kleppe K Separatorinstrumentering, operatørerfarainger

(7) Ebechue E Seperatorinstrumentering, leverandørerfaringer

(8) Jacobsen E Regelverk og standarder, oppdateringer innenfor olje- og gassmåling