Honorary members (Norwegian)

Steinar-FosseSteinar Fosse, Oljedirektoratet. Æresmedlem 2012:
Styremedlem NFOGM: 1993-2005 (Nestleder 1999)
En rekke presentasjoner av OD måletekniske regelverk på NFOGM årlige temadag.

NSFMW komite: 1995-1997-1998-1999-2001-2003-2005-2009-2011.
Formann for NSFMW i 1999.

 

Svein-NeumannSvein Neumann, ConocoPhillips. Æresmedlem 2012:
Styremedlem i NFOGM i 1997-2009.
Leder av NFOGM fra 1999 – 2009. (Nestleder i 1998)

 

 

Alf-Erling-SmorgravAlf Erling Smørgrav, FMC Technologies. Æresmedlem 2012:
NFOGM medlem siden 1992. Har vært NFOGM styremedlem.

 

 

 

jan-bosioJan Bosio, tidligere Statoil. Æresmedlem 2000:
Var en av initiativtagerne til stiftelsen av NFOGM i 1992. Leder av NFOGM fra 1992 – 1998.

Contact: Irene.Haugli@tekna.no
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Besøksadresse Dronning Mauds gate 15