Temadag 2017

(01) Skålvik Astrid Marie, Kvalitet for olje og gass2

(02) Ege Morten, Utforming, drift og vedlikehold av prøvetaking i hurtigsløyfe

(03) Myhr Edmund, Laboratoriets rolle

(04) Gabriel Steve Watson, Sampling system

(05) Eide Jostein, Tilstandsovervåkning USM

(06) Svendsen Frank, Drift og vedlikehold av de fiskale målesystemene på Edvard Grieg plattformen

(07) Mosland Eivind, Estimat av gasskvalitet fra lydhastighet – updt 22.03.2017

(08) Erdal Asbjørn, Måling er viktig – også i fremtiden