Newsletters 2015

4-2015

7-Steps-to-Calculate-Measurement-Uncertainty-by-Rick-Hogan

How-to-Combine-Measurement-Uncertainty-with-Different-Units-of-Measure-by-Rick-Hogan

Minste kvadraters metode v Øverland

Utledning av formel for PI v Øverland

3-2015

Alberta E regulator Directive017

Key Measurement Audit Practices

Kort løypemelding fra NFOGM

NFOGM Artikkel 6 – Utledning av formel for CI

2-2015

Kalibreringskurve og usikkerhetsintervall CI og PI

Kalibrering med CI og PI ved R. Øverland

H2S analysatorer del 2 ved R. Skatvedt

Industrial Flow Measurement_Basics and Practice

 

1 – 2015

oppsummering temadag 2015

Statistisk behandling av kalibreringsresultatene – del 4
Fotballturnering NSFMW

The Effects of Flow Conditioners using USM