Temadag 2013

Manus
01 Bj Syre Erfaring Trym målesystem – FINAL
03 A M Dahl Flerfasemåling for allokering mellom Kristin og Tyrihans – NFOGM Mars 2013Rev
04 K Folgerø Usikkerhetsbetraktninger Flerfaseallokering-handouts
05 S Fosse Informasjon fra prosjekter i ODs regi
06 F Endresen Installasjonskrav ved fiskal gassmåling
07 Ole Kr Våga Måletekniske leverandørkrav til rettstrekk og strømningsretter oppstrøms en gass ultralydmåler
08 E Åbro Risiko for tretthetsbrudd i cone – baserte differensialtrykkmålere
09 O. Nesse Svalin tie in til Grane

Program
Program