Temadag 2008

Manus
01 Det norske kvotesystemet og forholdet til EUs kvotesystem v Trine Berntzen.pdf
02 Videre oppfølging av kvotevedtak fra SFT v Trine Berntzen, SFT.pdf
03 Usikkerhet til aktivitetsdata og karbonfaktor for brenngass- og fakkelgass systemer v Kjell-Eivind Frøysa, CMR.pdf
03b Usikkerhet til aktivitetsdata og karbonfaktor for brenngass og fakkelgass systemer v Reidar Sakariassen.pdf
04 Utslippsmåling Erfaring fra operatørselskap v Knut Olaussen StatoilHydro.pdf
05 Opplæring og kompetansekrav, klimakvoteforskriften v Rolf Skatvedt.pdf
06 OD JV sammenligning av lab prøver, vann i råolje v Gunn Kristin Svendsen, Justervesenet.pdf
07 Erfaringer med MID i olje og gassmåling v Knut Lindløv, Justervesenet.pdf
08 FMCs erfaring med implementering av MID i prosjekter v Jon Gunnar Svartdal.pdf
09 Implementering av EUs måledirektiv i Oljedirektoratets regelverk for fiskal kvantumsmåling v Steinar Fosse.pdf

Program
NFOGM Temadag 2008 – Program.doc

Last ned alle
Papers samlet