Newsletters 2013

Nr 4 -2013

Vibrasjon i termolommer

Målemester Alf E Smørgrav
NFOGM innspill_standardisering_desember 2013
NFOGM Artikkel Gasskromatografi 01 Repeterbarhetskrav
En kort oppdatering med hensyn til ISO standarder
Tilstandsbasert monitorering av ultralydgassmålere

Nr 3 -2013

Kalibrering av store USM (del 2)
Restriction orifices og critical flow devices
Hydrogensulfid
Utfordringer instrument leveranser
vann i olje lab analyse

Nr 2 -2013

Flare Measurement Best Practices

Scaling turbin basert oljemåling
Kalibrering av store gass ultralyd målere
Status standardisering mai 2013
Roxar MPFM
Standardiseringsarbeid
Important considerations regarding calibration of ultrasonic gas flow meters

Nr 1 -2013
Allocation measurement by use of Multiphase Flowmeters

Fins det utro tjenere der ute

Kalibreringssystem for fiskale målesystemer

Promix

Using Multiphase and Wetgas meters for revenue allocation

Bruk av flerfasemåler som fiskal måler – Erfaring fra Trym

Hva-er-SIL_1-2

Hva-er-SIL_2-2