Newsletters 2011

Nr. 1 – 2011
Forbedre fiskal måling
Noen momenter angående prøvetaking av naturgass
Påvirkning og kompensering av Prosessparametre på Coriolis
Masseflowmålere

Tilstandsparametere knyttet til flerstråle USM målere
Trym-Et norsk felt som produseres via en dansk installasjon
Calibration and Maintenance of MPFM

Nr. 2 – 2011
Standarisering status juni 11.pdf
Vedlikehold fiskale målestasjoner i Statoil.pdf
VX Multiphase meter technology.pdf
Målefeil og måleusikkerhet.pdf
Online analyse moduler.pdf
PGC innføring.pdf

Nr. 3 – 2011
Coriolis teller oljepengene
Gass kalibering referanser
Goliat Metering Systems
IKM Artikkel for NFOGM nytt
NFOGM – EMC-artikkel nr 1
Tilstandsparametere knyttet til flerstråle USM målere del 2
Vekt i luft – Normal handelsenhet for mengder

Nr. 4 – 2011
Gass analyse systemer art 1
Løypemelding ISO TC 193 okt 2011
NFOGM – EMC-artikkel nr 2
NFOGM Artikkel 1 Repeterbarhetskrav vs antall Trails
Tilsyn Esbjerg
Tilsynsføreren Steinar Fosse