Newsletters 2012

Nr. 1 – 2012
Duggpunkt (dewpoint) fuktighet (moisture) målinger
NFOGM Artikkel 2 Repeterbarhetskrav vs antall Trails
Prøvetaking – «The Weakest Link_»
The relevance of polynomial
corrections and two different path layouts for master metering purposes in one ultrasonic meter

Nr. 2 – 2012
RS Densitet artikkel NFOGM
Allokeringsmåling av olje på Åsgard B
FLEXIM GmbH – 2012 NFOGM_01
Gassanalyser og usikkerhet v CMR
NFOGM Artikkel 3 Repeterbarhetskrav vs antall Trails
Roxar salinity measurement

Nr. 3 – 2012
Kalibrering av flow målere og provere for fiskalt bruk @OØ 2012
Measuring produced reserves of heavy oil by use of MPFM
NFOGM Artikkel 4 Repeterbarhetskrav vs antall Trails
NFOGM innspill_standardisering_oct2012
Status rapport fra styret i NFOGM pr oktober 2012
Bytte av Transducer type IKM
Hvorfor er en meter en meter
installasjonskrav ved fiscal gass måling (2)