Temadag 2014

01 Chan Konseptvalg – fiskale målinger

02 Frøysa – Måling av CO2 utstlipp
03 McInally Krav og forventninger til beskrivelse av målekonsept i PUD
04 Jakobsen Foreslåtte endringer i Norsok I-106

05 Norheim Standarder og utfordringer ifm design av målesystemer
06 Andresen-Erichsen Prosjektgjennomføring. Gjennomgang av erfaren utøver
07 Jetmundsen. Prosjektgjennomføring
08 Denstad Idriftsettelse av fiskale målestasjoner og påfølgende overførig til driftsorganisasjon
09 Olafsen Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale-CO2 avgiftsbelagte målestasjoner

Program 2014