Temadag 2007

Manus
01 GC Kvalitetsoppfølging v Anfinn Paulsen
02 Behandling av C6+ v Reidar Sakariassen, MetroPartner AS
03 Erfaring og status fra Oljeselskaper v Sidsel Corneliussen, BP Norge
03 Erfaringer og status e-drift v Knut Olaussen, Statoil ASA
03 Erfaringer og status fra Oljeselskaper v Dag Flølo, Norsk Hydro
04 Krav til måleutstyr ifm E-drift v Bjørn Ullebust, Statoil ASA
05 Trykk og temperatur effekter for Ormen Lange ultralyd gassmålere v Per Lunde, CMR
06 Fiskalmåling av olje med høy vannfraksjon v Kjell-Eivind Frøysa, CMR
07 Status innføring av EU-måledirektiv v Steinar Fosse, OD
08 Status innføring av NOx avgift v Steinar Fosse, OD
09 Erfaringer fra drift væske v Oivind Nesse, Norsk Hdyro
Produktmåling ekstra foredrag

Program
Program