Temadag 2012

Manus
01 Måleforskriften Steinar Fosse
02 Et oljeselskaps syn Øyvind Nesse
04 En system integrators syn Morten Marstein
05 Et produkt leverandørs syn Frode Endresen
07 Nytt NFOGM verktøy for bestemmelse av kombinert usikkerhet Kjell Eivind Frøysa
09 Kriterier for tilstandsbasert monitorering av ultralyd gassmålere Reider Sakariassen
08 Implementering av korreksjonsfaktorer for temperatur og trykkeffekter i ultralyd gassmålere Reidar Sakariassen
10 Ventilintegritet George McInally

Program
Program temadag

Kursdokumentasjon lenke
Temadag 2012 – dokumentasjon