Flowprofilen nr.1 – oktober 2018

Flowprofilen nr.1 – oktober 2018

NFOGM ønsker å vise profilene bak det gode arbeidet som gjøres i næringen ved å ha fem raske spørsmål med medlemmer av NFOGM.

Navn: Harald Drejer

Arbeidsplass: AS Norske Shell

Hva jobber du med: Måleteknisk ansvarlig

Antall år med måling: 10 år

Hytte eller hotell: Hytte

Vin eller øl: Øl

To målere i serie eller to i parallell: To i serie

Fisk eller biff: Biff

Bok eller TV: TV

 

 

Se flere flowprofiler!

Contact: Irene.Haugli@tekna.no
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Besøksadresse Dronning Mauds gate 15