Message from the Chairman

Styret i NFOGM hadde 12.3 et ekstraordinært styremøte der det ble besluttet å utsette Temadag og årsmøte 2020. Styret vil i stor grad fortsette arbeidet og holde styremøter som planlagt over Skype, men siden det ikke foreligger et godkjent budsjett for 2020 vil noen aktiviteter skyves på.

 

Styret håper å kunne gjennomføre Temadag og årsmøte i løpet av høsten 2020, men dette vil selvfølgelig være avhengig av hvordan situasjon i landet utvikler seg.

 

På vegne av NFOGM styret
Eivind Lyng Soldal,
Styreleder NFOGM