Updated status of standardization work

Below is an update about ongoing standardization work by Endre Jacobsen, Specialist fiscal metering and allocation, Equinor.

Løypemelding fra EG-IM over status på utvalgte standarder og stemmegivning i 2020

ISO 10715 “Natural gas – sampling guidelines”:
Draft utkast fra arbeidsgruppe har vært på høring og godkjent med kommentarer fra 6 land og fra 14 land uten kommentarer. Behandling av høringskommentarer pågår i arbeidsgruppen. Antar ferdigstilling og godkjenning foreligger i løpet av 2021.

ISO CD/5167 -1, -2, -4 “Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full”:
Part 1: General principles and requirements
Part 2: Orifice plates
Part 4: Venturi tubes

Del 1,2 og 4 er ute for nasjonal stemmegiving – frist 3 august. Registrerer kun mindre oppdateringer fra tidligere revisjon. Håkon Moestue deltar aktivt i arbeidsgruppe.

Revisjon og forbedring av Technical Report ISO/TR 26762 “Design & operation of allocation systems used in natural gas facilities” pågår i arbeidsgruppe. Sidsel Corneliussen (AkerBP) og Ranveig N. Bjørk (Norce) er pådrivere fra norsk side.

ISO/WD 9300 “Measurement of gas flow by means of critical flow nozzles for CD ballot”:
Standard Norge stemmegiving: ‘confirm’

ISO 20765-2:2015 “Natural gas — Calculation of thermodynamic properties”:
Part 2: Single-phase properties (gas, liquid, and dense fluid) for extended ranges of application
Standard Norge stemmegiving: ‘confirm’ til systematic review

Part 5: Calculation of viscosity, Joule-Thomson coefficient, and isentropic exponent
Frist for stememgiving er 27 juli, her anbefales ‘approve’.

Systematic review av ISO 5168:2005 (Ed 2, vers 3) “Measurement of fluid flow — Procedures for the evaluation of uncertainties”
Standard Norge stemmegiving: ‘confirm’

ISO 11631:1998 (vers 4) “Measurement of fluid flow — Methods of specifying flowmeter performance”
Frist for stememgiving er 24 august, her bør vi vurdere confirm eller revise. I følge Håkon Moestue er det ingen grunn til å skrote dokumentet.

ISO 10790:2015 “Measurement of fluid flow in closed conduits — Guidance to the selection, installation and use of Coriolis flowmeters (mass flow, density and volume flow measurements)”:
Frist for stememgiving er 24 august, dette er referert til i Norsok og bør få en ‘approve’ fra Standard norge (evt kommentarer mottas gjerne her)

ISO/DIS 23978 “Natural gas — Upstream area — Determination of composition by Laser Raman spectroscopy”:
Standard Norge stemmegiving: ‘abstension’.